ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานดีเด่น เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 91) 22 พ.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าเรียนชั้นอนุบาล3 (อ่าน 164) 18 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบ พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 345) 10 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 246) 09 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 265) 02 ส.ค. 59
ผลการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติรอบระดับประเทศ (อ่าน 325) 07 เม.ย. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 290) 29 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 386) 12 ม.ค. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 (อ่าน 465) 12 ม.ค. 59
ชนะเลิศลำดับที่ 3 แฮนด์บอลหญิงระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (อ่าน 394) 28 ธ.ค. 58
แชมป์ฟุตบอลกีฬานักเรียนระดับประถมอำเภอสุวรรณภูมิ (อ่าน 271) 28 ธ.ค. 58
น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภูมิภาค (อ่าน 469) 04 ธ.ค. 58
ศาลา ธนสีลังกูร (อ่าน 273) 16 พ.ย. 58
มุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ (อ่าน 416) 04 ต.ค. 58
พิธีวางศิลาฤกษ์ บวงสรวง และอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (อ่าน 493) 07 ก.พ. 58
ผลการแข่งขันระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17-20 ก.พ.2557 (อ่าน 639) 02 มี.ค. 57
เด็กชายสษมา. แสงสุมาศ สอบแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศลำดับที่1 (อ่าน 492) 17 ก.พ. 57
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษารับโล่และเกียรติบัตร วันครู ประจำปี 2557 (อ่าน 562) 30 ม.ค. 57
ผลการประกวด obec Awards ด้านวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 776) 20 ธ.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรีียนของโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรรภูมิ (อ่าน 611) 17 ธ.ค. 56
รางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศสอบแข่งขันภาษาไทย (อ่าน 427) 26 พ.ย. 56
ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจของเราชาวเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ปี 2556 (อ่าน 424) 26 พ.ย. 56
สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 655) 08 ต.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 535) 24 ก.ย. 56
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์เมืองใหม่สุวรรณภูมิ (อ่าน 699) 23 ก.ย. 56
มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศคัดลายมือสวยระดับศูนย์เครือข่ายเมืองศรีภูมิ ชั้นป.1-6 (อ่าน 469) 06 ส.ค. 56
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 (อ่าน 1065) 04 ส.ค. 56
สอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1จังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 702) 18 มี.ค. 56
โรงเรียนกำหนดจัดสอบ (อ่าน 567) 15 มี.ค. 56
ผลการสอบแข่งขันอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 (อ่าน 691) 13 มี.ค. 56
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 959) 03 ธ.ค. 55
ศูนย์สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สพป.รอ2 (อ่าน 843) 20 พ.ย. 55
เว็บไซค์ใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต2 (อ่าน 697) 29 ส.ค. 55